ชุดยูนิฟอร์ม
  1.ผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม Office’s wear
  รูปแบบเป็นชุดยูนิฟอร์ม (Uniform) พร้อมโลโก้และสี ขององค์กร
  ทั้งชายและหญิง

  - เสื้อเชิ้ตขาว (White Shirt)
  - เสื้อเชิ้ตสี (Color Shirt)
  - เสื้อสูท (Suit)
  - กางเกง (Slack)
  - กระโปรง (Skirt)


  ดูภาพตัวอย่าง


ยูนิฟอร์ม
  2..ผลิตภัณฑ์สินค้าCasual’sWear
  รูปแบบเป็น ชุดยูนิฟอร์มลำลอง ไม่เป็นทางการ
  พร้อมโลโก้และสี ขององค์กร ทั้งชายและหญิง

  - เสื้อ Polo knit
  - เสื้อพิมพ์ลาย
  - เสื้อ T-Shirt
  - Jacket


  ดูภาพตัวอย่าง


ชุดยูนิฟอร์ม
  3.สินค้ากลุ่ม Service’s wear
  รูปแบบเป็นชุดยูนิฟอร์มของเจ้าหน้าที่บริกรขององค์กรทั้งชายและหญิง

  - โรงงาน (Factory)
  - โรงแรม (Hotel)
  - โรงพยาบาล (Hospital)
  - ร้านอาหาร
  ดูภาพตัวอย่าง


  4.ผลิตภัณฑ์สินค้าประเภท Accessories สินค้ากลุ่ม Accessories
  สำหรับเป็นใช้และของ Premium พร้อมโลโก้ขององค์กร
  - เนคไทด์ (Necktie)
  - ถุงผ้า
  - เข็มขัด
  - หมวก
  - กระเป๋า

  ดูภาพตัวอย่าง
 

 


  ติดต่อเรา

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-2840163,02-2950911-19 ต่อ 189,144
  e-mail: choosak_wa@thanulux.com

 


 
  ติดต่อเรา

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-2840163,02-2950911-19 ต่อ 189,144
  e-mail: choosak_wa@thanulux.com

  FOLLOW US