บริษัท ธนูลักษณ์จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันทั้งในและต่างประเทศ อาทิ

ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, HORNBILL, BSC, GUY LAROCHE, MIX SELF, LA FEMME


บริษัท ธนูลักษณ์จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันทั้งในและต่างประเทศ อาทิ

ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, HORNBILL, BSC, GUY LAROCHE, MIX SELF, LA FEMME
โดยจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับการ รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 และในปี 2558 ได้ติดตั้งระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004 และด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

ทางบริษัท ธนูลักษณ์จำกัด (มหาชน )โดย ฝ่ายธุรกิจสินค้า 1 (ARROW) ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในลักษณะที่เป็น กลุ่มสินค้าประเภทยูนิฟอร์มขององค์กร บริษัท ห้างร้านเอกชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ จึงได้เปิดรับออกแบบและตัดเย็บกลุ่มสินค้า Uniform (ยูนิฟอร์ม) ชาย และ ยูนิฟอร์ม หญิงสำหรับองค์กรหน่วยงานที่สนใจทุกระดับรวมทั้งผลิตสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามความต้องการลูกค้าโดย ทีมงานผู้ผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย มืออาชีพ

More detail

 


  ติดต่อเรา

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-2840163,02-2950911-19 ต่อ 189,144
  e-mail: choosak_wa@thanulux.com

 


 
  ติดต่อเรา

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-2840163,02-2950911-19 ต่อ 189,144
  e-mail: choosak_wa@thanulux.com

  FOLLOW US